ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Συνλεδριο αντιγήρανσης - Μόσχα

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ANTI-AGING ΜΟΣΧΑ

Τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως διαμορφώνεται στο χώρο της Υγείας και της Oμορφιάς, μια νέα κατηγορία Κέντρων Επιστημονικής Αισθητικής που αξιοποιούν την Ιατρική, την Τεχνολογία και την παραδοσιακή Αισθητική.
Η νέα αυτή τάση, έχει δημιουργήσει την ανάγκη σε πληθώρα κόσμου να στραφεί σε μια εναλλακτική προσέγγιση τόσο της Υγείας όσο και της Ομορφιάς.
Ο Όμιλος μας ως ηγέτης στον τομέας της Επιστημονικής αισθητικής, μέσω υπηρεσιών κοσμητικής ιατρικής που στηρίζονται σε τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένη ιατρική γνώση προσφέρει αυξημένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, ακολουθώντας όλες τις επιστημονικές εξελίξεις.